Om INVID

Flexibilitet och trygghet i fokus
INVID är en stabil helhetsleverantör av trygga, effektiva och flexibla IT-lösningar. Vår målsättning är att göra informationsteknologin enkel och funktionell för våra kunder, alla dagar året runt. Vi arbetar mot både små och stora företag samt mot kommuner, landsting och statliga verk.

Kunden
Vi arbetar ständigt för att göra informationsteknologin så enkel som möjligt för våra kunder. Det ställer höga krav på oss som leverantör samtidigt som våra kunder prioriteras dygnet runt. Vi ser utmaningen i varje ny kundrelation och arbetar efter att leverera anpassade tjänster.

Beroende på kundens förutsättningar, mål och visioner tillhandahåller vi unika lösningar med flexibilitet och trygghet i fokus. Via vår Helpdesk kan vi alltid erbjuda personlig support och rådgivning.

För oss är det viktigt att våra kunder alltid kan få hjälp när de behöver och vi ser därför till att vara en närvarande IT-partner som du aldrig ska tveka att kontakta när du behöver hjälp.

Kompetenscenter
För att kunna leverera de mest effektiva IT-lösningarna krävs de bästa förutsättningarna och för INVID handlar det om rätt kompetens i varje enskild kundrelation. Vi satsar därför kraftfullt och strategiskt på kompetensutveckling och individuell utbildningsplan för medarbetarna.

Vi värderar kompetensen inom företaget som vår starkaste tillgång och ser därför till att förvalta den på bästa sätt. Våra medarbetare genomgår regelbundet utbildningar, kurser och certifieringar  vilket gör att vi alltid kan erbjuda de kvalitativt bästa IT-lösningarna.

Projektmodell
Ett framträdande kännetecken för INVID är att vi arbetar strukturerat och metodiskt. Ett exempel på detta tillvägagångssätt utgörs av att vi nyttjar den välrenommerade projektmodellen PPS, som är en förkortning för Praktisk Projekt Styrning, för att säkerställa att våra kunder erhåller högkvalitativa produkter och tjänster vid överenskomna tidpunkter.

PPS-modellen bygger på mer än 20 års praktiska erfarenheter och harmonierar med befintliga standarder från PMI, IPMA och PRINCE.

Kontakt
Känn Dig hjärtligt välkommen att kontakta oss via fliken "Kontakt" och/eller läsa mera om oss på INVID vid vår hemsida via vår hemsida.